dostępny również online

 • English
 • Nederlands

O Poradni

Misją Poradni jest zapewnienie doskonałej jakości, poufnej i skupionej na kliencie pomocy psychologicznej dla Polaków oraz obcokrajowców mieszkających w Holandii. Opieka ta jest skoncentrowana nie tylko na pokonywaniu depresji, lęku czy poczucia samotności, ale przede wszystkim na przywróceniu poczucia wpływu na własne życie.

Filozofia Poradni NL opiera się na trzech fundamentach, które wpływają na pracę z klientem:

 • Niezależność –  budowanie poczucia sprawstwa poprzez konkretne czyny i namacalne rezultaty. 
 • Odpowiedzialność – zmiana orientacji z (samo)obwiniania i uzależniania zmian od czynników zewnętrznych, na poczucie odpowiedzialności za własne życie.
 • Uczestnictwo – aktywne zaangażowanie innych osób (rodziny, przyjaciół, znajomych) w proces zmian. 

Elementy te tworzą spójną metodę terapeutyczną przy pomocy której klient ma szansę spojrzeć na siebie z innej, bardziej optymistycznej strony, odkryć w sobie zasoby których sobie nie uświadamiał i odzyskać poczucie wpływu na własne życie. Owe zmiany oznaczają podjęcie konkretnych kroków w celu odmienienia zastanej sytuacji, dlatego też klient bierze odpowiedzialność za swoją część pracy terapeutycznej  – wprowadzanie zmian w swoim życiu.

Począwszy od roku 2017, wszystkie niezależne praktyki psychologiczne w Holandii są zobowiązane do publikacji i przestrzegania tzw. Statutu Jakości (Kwaliteitstatuut). Jest to dokument który zawiera warunki konieczne do właściwego funkcjonowania placówek opieki zdrowia psychicznego i zapewnienia ich klientom usług dobrej jakości. Poradnia NL działa zgodnie ze Statutem Jakości i opublikowało własny Statut tutaj.

Wszelkie informacje gromadzone podczas indywidualnych i grupowych sesji terapeutycznych są poufne i przechowywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR) Unii Europejskiej i zaleceniami Holenderskiego Towarzystwa Psychologicznego. Są one wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z procesem terapeutycznym Klienta którego one dotyczą. 

Żadne informacje związane z przebiegiem sesji (np. problemów w niej dyskutowanych, zaleceń terapeutycznych, przeszłych i obecnych doświadczeń Klienta) nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo Królestwa Niderlandów lub w sytuacji gdy Klient wyraził na to pisemną zgodę. 

Witryna internetowa poradnia.nl jest chroniona protokołem HTTPS i szyfrowana certyfikatem SSL, gwarantującym zachowanie poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady ochrony prywatności znajdziesz  w tym dokumencie.

 • Numer konta bankowego
  IBAN: NL63 INGB 0006 5067 13, BIC: INGBNL2A
 • Numer w Izbie Handlu (KvK)605 690 85
 • Numer BTW (VAT)NL 253 839 208 B01
 • Numer rejestracji BIG: 49917992725
 • Numer członkowski NVGzP4083
 • AGB-codes: praktyka: 94060735; psycholog: 94017291

Działalność Poradni NL jest regulowana przepisami prawa obowiązującego w Królestwie Niderlandów oraz Kodeksem Etycznym Psychologa Holenderskiego Towarzystwa Psychologicznego (NIP). Ogólne warunki korzystania z usług Poradni, polityka prywatności, warunki płatności oraz sposób składania skarg są wyjaśnione poniżej.

Treści serwisu Poradnia.nl mają charakter informacyjny i są opublikowane w dobrej wierze i – według naszej najlepszej wiedzy – zgodne ze stanem faktycznym w dniu publikacji. Jednakże Poradnia NL Psychological Practice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezamierzone błędy w publikowanych treściach. Nieścisłości i błędy mogą być zgłaszane na adres info@poradnia.nl.

Zasady anulowania i przekładania sesji

Umówione spotkania mogą być anulowane lub przekładane nie póżniej niż 24 godziny przed umówioną datą spotkania. W przypadku późniejszego anulowania lub niepojawienia się Klienta na umówionym spotkaniu, zostanie naliczona opłata w wysokości € 70 (faktura zostanie przesłana na wcześniej podany przez Klienta adres).

Czas trwania sesji

Czas trwania standardowej sesji terapeutycznej to około 50 minut + 10 minut poświęcone na administrację (rejestrowanie przebiegu sesji, komunikacja z klientem).

Polityka prywatności online

1. Informacje ogólne

Serwis Poradnia.nl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Hosting2GO, funkcjonującego pod adresem www.hosting2go.nl.

2. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

3. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania,

b) czas wysłania odpowiedzi,

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f) informacje o przeglądarce użytkownika,

g) informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów admini-strowania serwerem.

5. Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Składanie skarg

Jeśli czujesz że Twoje prawa jako Klienta Poradni NL zostały naruszone i że wyczerpałaś /-eś możliwości polubownego rozwiązania trudnej sytuacji z terapeutą, masz prawo do złożenia skargi do Holenderskiego Stowarzyszenia Psychologii Służby Zdrowia (NVGzP). Więcej informacji o procedurze i warunkach składania skarg i zażaleń znajdziesz tutaj (po holendersku).

Niezależność. Odpowiedzialność. Uczestnictwo.

© 2014-2021 Poradnia NL Psychological Practice
Wszystkie prawa zastrzeżone