dostępny również online

  • English
  • Nederlands

Kwalifikacje

W Poradni szczególną rolę przywiązuje się do jakości wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Poniżej znajduje się lista kwalifikacji Jacka Cieplińskiego, psychologa praktykującego w Poradni i jej właściciela.

Dr Jacek Ciepliński ukończył 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja Wspieranie Rozwoju Osobowości.

W trakcie studiów, wziął udział w stażu klinicznym w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. 

W roku 2012 Dr Jacek Ciepliński obronił doktorat na Uniwersytecie Essex w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadził badania nad rozwojem poczucia odpowiedzialności we wspólnotach terapeutycznych.

Na Uniwersytecie Anglia Ruskin, Jacek ukończył podyplomowe studia z zakresu terapii depresji i lęku w nurcie poznawczo-behawioralnym.

W RINO Amsterdam, ukończył również podyplomowe kursy psychodiagnostyki zaburzeń osobowości oraz zaburzeń neurologicznych. 

W roku 2016 ukończył akredytowany kurs terapii zaburzeń traumatycznych EMDR .

W Holandii, wykwalifikowani psycholodzy którzy ukończyli przynajmniej dwuletnie specjalizacje (psychologia zdrowia, psychologia kliniczna lub neuropsychologia), są zarejestrowani w tzw. BIG-register. 

Od 2016, Dr Jacek Ciepliński jest zarejestrowany w BIG jako psycholog służby zdrowia (gz-psycholoog).  

Kliknij tutaj aby zobaczyć wpis do rejestru.

Dr Jacek Cieplinski jest członkiem Holenderskiego Stowarzyszenia Psychologii Zdrowia (NVGzP), organizacji zrzeszającej przychologów zarejestrowanych w BIG-register. 

Członkowie NVGzP są objęci kodeksem etycznym psychologa i podlegają – jeśli zajdzie taka potrzeba – wewnętrznej komisji skarg i wniosków.

Niezależność. Odpowiedzialność. Uczestnictwo.

© 2014-2021 Poradnia NL Psychological Practice
Wszystkie prawa zastrzeżone