dostępny również online

 • English
 • Nederlands

Koszty terapii psychologicznej

Koszty leczenia w Poradni zależą od kilku czynników: zakresu polisy ubezpieczeniowej, sytuacji osobistej klienta, diagnozy psychologicznej, oraz złożoności problemu z jakim klient się zgłasza. Poniżej znajdują się informacje o finansowaniu terapii w Poradni.

Poradnia NL oferuje leczenie refundowane przez holenderskie ubezpieczenie, z tym że wysokość zwrotu kosztów zależy od rodzaju polisy jaką osoba ubezpieczona posiada.

Osoby ubezpieczone w OHRA, Delta Lloyd, ONZV, PNO Zorg, UMC Zorgverzekeraar, de Amersfoortse i VVAA, a także osoby posiadające tzw. polisę „restitutie” u innych ubezpieczycieli,  mają zwracane 100% kosztów terapii w Poradni. 

Osoby posiadające polisy „natura” i „budget” powinny sprawdzić u ubezpieczyciela jaki jest zakres ich refundacji (od 50 do 90% kosztów, patrz lista polis w 2021).

Aby zapisać się na terapię refundowaną, potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego, zawierające  informacje podane w tym formularzu (informacje obowiązkowe są zaznaczone gwiazdką*). Lekarz może wysłać klienta na leczenie w ramach czterech pakietów terapeutycznych:

 • Krótki: do 300 minut (3 do 5 spotkań*)
 • Średni: do 500 minut (6 do 8 spotkań)
 • Intensywny: do 750 minut (9 do 12 spotkań)
 • Polisa studencka OOM: do 800 minut
  (do 13 spotkań)
 • Chroniczny: do 750 minut (do 12 spotkań)
 • Leczenie niekompletne**: do 120 minut

Cennik podany jest w zakładce „Cennik usług”.

* Pojedyncza sesja zawiera ok. 50 minut bezpośredniej pracy terapeutycznej + ok. 10 minut administracji.

** Leczenie niekompletne jest wtedy, gdy po wstępnym spotkaniu okaże się że terapia nie jest potrzebna (brak diagnozy) lub wymagane jest leczenie specjalistyczne.

Po zakończeniu leczenia, klient otrzymuje fakturę za całą terapię, z 14-dniowym terminem płatności. Klient jest odpowiedzialny za uregulowanie rachunku w terminie, oraz za przesłanie faktury do refundacji u ubezpieczyciela.

Usługi Poradni podlegają tzw. eigen risico (wkład własny) określonemu w polisie osoby ubezpieczonej.

W 2021 roku, Poradnia NL oferuje wyłącznie terapię ze skierowaniem od lekarza domowego. W związku z tym umówienie się na pojedyncze konsultacje prywatne nie jest (na ten moment) możliwe. 

Wystawienie zaświadczenia na potrzeby innego lekarza-specjalisty, UWV lub lekarza medycyny pracy (bedrijfsarts, arbo) jest możliwe w ramach podjętej terapii.

UWAGA:
Nie wystawiamy zaświadczeń ani opinii lekarskich dla adwokatów ani firm odszkodowawczych.

Cennik usług pokrywanych przez ubezpieczenie

Koszty terapii w Poradni w ramach podstawowej opieki psychologicznej są ustalane ustawowo przez Zarząd Holenderskiej Służby Zdrowia (NZa).  Koszty w roku 2021 są następujące:

 • Pakiet krótki: € 522,13
 • Pakiet średni: € 885,01
 • Pakiet intensywny: € 1.434,96
 • OOM Ubezpieczenie Studenckie: do € 1.400,00
 • Pakiet chroniczny: € 1.380,49
 • Leczenie niekompletne: € 228,04

Tutaj znajdziesz listę firm ubezpieczeniowych i zakres ich refundacji pogrupowany według rodzaju polisy.

Poradnia nie wystawia rachunków za pojedyncze sesje w ramach leczenia podstawowego. Faktura za całą terapię jest wystawiana po jej zakończeniu. Po otrzymaniu faktury, klient samodzielnie zgłasza ją do ubezpieczyciela w celu refundacji.

Odpowiedzialność za terminową płatność i zwrot kosztów terapii leży po stronie klienta.

Koszty tzw. opieki nieubezpieczonej (OZP)

W holenderskim systemie podstawowej opieki psychologicznej (Basis GGZ), ubezpieczyciel pokrywa leczenie tylko do ustalonej ilości sesji (p. wykaz pakietów powyżej) i tylko określonych problemów psychologicznych. Sesje które przekraczają limity narzucone przez ubezpieczycieli należą do kategorii tzw. „overig zorgproduct” (OZP). Jeśli zajdzie potrzeba zorganizowania takich sesji (po uprzednim umówieniu się z klientem), są one wtedy pokrywane przez klienta. Koszt pojedynczej, ponadnormatywnej  sesji wynosi € 100,00.

Eigen risico (wkład własny)

Usługi Poradni podlegają tzw. eigen risico (wkład własny) określonemu w polisie klienta. W 2021 minimalny wkład własny to  € 385.

Umówione spotkania mogą być anulowane lub przekładane nie póżniej niż 24 godziny przed umówioną datą spotkania.

W przypadku późniejszego anulowania lub niepojawienia się Klienta na umówionym spotkaniu, zostanie naliczona standardowa opłata za sesję w wysokości  € 75 (faktura zostanie przesłana na wcześniej podany przez Klienta adres).

Po zakończeniu leczenia, klient otrzymuje fakturę za całą terapię, z 14-dniowym terminem płatności.

UWAGA: Klient (nie ubezpieczyciel!) jest odpowiedzialny za uregulowanie rachunku w terminie, oraz za przesłanie faktury do refundacji u ubezpieczyciela.

Usługi Poradni podlegają tzw. eigen risico (wkład własny) określonemu w polisie osoby ubezpieczonej.

Warunki płatności są wyznaczone według wytycznych Holenderskiego Towarzystwa Psychologicznego (poniżej znajduje się tłumaczenie po angielsku):

These general terms and conditions are applicable to all consulting, assessment and treatment agreements, agreed upon orally and/or in writing between the psychologist/ coach and the client.

All fees, costs and other remuneration of the services provided by Poradnia.nl, and agreed orally and/or in writing between the psychologist / coach and the client must be paid either in cash after each session or within two weeks after the date of issuing invoice(s) for these services.

If the customer has not paid the amount due within the period indicated in point 2., or if the payment has not been received within ten days after the indicated payment period, the client is considered in arrears without any further written or oral notice. The client is then due on the outstanding amount to the psychologist + statutory interests.

In the case described in point 3., the psychologist is immediately entitled to collect the claim or to nominate third parties (e.g. bailiff) to collect the amount due. All judicial and extra-judicial costs associated with the collection of fees due shall be borne by the client. The extra-judicial costs are set at at least fifteen percent of the amount due, with a minimum of € 250,00.

 

Niezależność. Odpowiedzialność. Uczestnictwo.

.

© 2014-2021 Poradnia NL Psychological Practice
Wszystkie prawa zastrzeżone