also available online

  • English
  • Polski

Over Poradnia

Poradnia NL is een psychologische praktijk van dr. Jack Cieplinski, ervaren psycholoog gespecialiseerd in het werken met expats en internationale studenten in Nederland. Jarenlang had Jack gewerkt voor de National Health Service in het Verenigd Koninkrijk en zorgde hij voor behandeling van mensen die leden aan angst, depressie, trauma en stress. Dr Cieplinski is opgeleid in Polen (MSc in psychologie), in Verenigd Koninkrijk (PhD in psychoanalytische studies) en in Nederland (gz-opleiding).

De therapeutische aanpak van Poradnia is gebaseerd op drie fundamentele principes:

  • Empowerment – het creëren van een sterk gevoel van eigenaarschap – door concrete, tastbare acties
  • Verantwoordelijkheid – het verplaatsen van de focus weg van (zelf) schuld en het bevorderen het belang van eigen daden
  • Participatie – actief deelnemen aan het veranderingsproces met de steun van de familie van de klant, vrienden en uitgebreid sociaal netwerk.

Vanaf begin 2017 zijn alle onafhankelijke psychologische praktijken in Nederland wettelijk verplicht om te voldoen aan zogenaamd kwaliteitstatuut – een aantal eisen die zorgen voor een goede kwaliteit van psychologische zorg. Poradnia Psychological Practice voldoet aan deze vereisten en heeft zijn eigen kwaliteitsstatus gepubliceerd – u vindt het onder de volgende link.

Poradnia NL Psychological Practice (kortweg Poradnia) wordt gereguleerd door het Koninkrijk der Nederlanden en houdt zich aan de Ethische Gedragscode voor Psychologen, opgesteld door de Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP). Algemene voorwaarden van diensten geleverd door Poradnia, annulering en herschikking van afsprakenbeleid, privacybeleid, betalingsvoorwaarden en klachtenprocedure worden hieronder toegelicht.

Alle informatie die op de Poradnia-website wordt gepubliceerd, wordt te goeder trouw en naar beste weten verstrekt op het moment van publicatie. Poradnia kan echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor weglatingen of onbedoeld onjuiste informatie die op de site wordt gepubliceerd. De site heeft een informatieve functie, daarom kunnen er geen bindende en / of contractuele rechten worden ontleend aan de inhoud, gedeeltelijk en als geheel.

Afspraken annuleren en wijzigen

Afspraken moeten minimaal 24 uur voor de afgesproken afspraak worden geannuleerd of gewijzigd. Anders worden consultkosten (€70) in rekening gebracht.

Privacybeleid

Alle door Poradnia verleende therapie- en counselingdiensten, ongeacht of deze individueel of in groepsverband worden geleverd, zijn volledig vertrouwelijk binnen de grenzen van de Wet van het Koninkrijk der Nederlanden. Poradnia zal uw persoonlijke gegevens nooit voor commercieel gebruik verkopen, uitwisselen of vrijgeven aan derden zonder uw duidelijke en uitdrukkelijke toestemming. Persoonlijke gegevens zoals naam, e-mail, postadres en telefoon- / faxnummer zijn beschermd en zullen alleen worden gebruikt om met u te communiceren tijdens en na het gebruik van de Poradnia-diensten. Poradnia bewaakt geen individuele telefoontjes. Alle klinische informatie verzameld tijdens het therapeutische proces zal veilig worden opgeslagen en zonder toegang van derden.

Cookiesbeleid

Poradnia gebruikt cookies op zijn website voor statistische doeleinden om de beschikbaar gestelde informatie en de gebruikerservaring te helpen verbeteren door details te bepalen zoals leescijfers, welke pagina’s werden bezocht, welke gidsen werden gedownload enz. Een cookie verzamelt geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres of als de computer door een of meer personen wordt gebruikt. Het kan ook geen computervirussen of andere schadelijke programma’s verspreiden.

Klachten en geschillen

Als u van mening bent dat uw rechten als de cliënt van Poradnia zijn aangetast en u andere manieren hebt uitgeput om het probleem op te lossen (bijvoorbeeld praten met de betrokkene, samen met de therapeut een oplossing proberen te vinden), hebt u het recht om te klagen bij de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg-psychologie (NVGzP). Raadpleeg dit document voor meer informatie over de formele klachtenprocedure en de reikwijdte van aanvaardbare klachten.

Empowerment. Responsibility. Participation.

© 2014-2021 Poradnia NL Psychological Practice
All rights reserved