dostępny również online

  • English
  • Nederlands

Szkolenia i kursy

Oprócz terapii indywidualnej, Poradnia prowadzi szkolenia dla małych i średnich grup. Są to kursy dla osób którzy chcą lepiej sobie radzić ze stresem, zwiększyć efektywność w pracy i zwiększyć satysfakcję z życia.

Wprowadzenie do Mindfulness to 8-tygodniowy kurs praktyki mindfulness (uważności) w życiu codziennym. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z filozofią tego podejścia, jakie zmiany mogą nastąpić pod wpływem regularnej praktyki, a także w jaki sposób stosować uważność w różnych sytuacjach i aspektach życia. 

Wprowadzenie do Mindfulness jest stworzone w oparciu o program Profesora Marka Williamsa i jego zespołu z Oxford Mindfulness Centre. Kurs wymaga od uczestników aktywnego zaangażowania i dodatkowego czasu 

pomiędzy sesjami poświęconego na praktykę. 

Jak Radzić Sobie ze Stresem to 5-częściowy kurs oparty na programie Steps for Stress™ stosowany w służbie zdrowia w Szkocji. 

Składa się on z 5 modułów: Rozpoznanie Stresu, Przygotowanie, Radzenie Sobie z Trudnościami, Jak Radzić Sobie z Przeszłością, oraz Zacznij Działać. 

Każdego tygodnia uczestnicy testują i angażują  nowo nabyte umiejętności w życiu zawodowym i prywatnym. 

Kurs w przygotowaniu – więcej informacji niedługo.

Niezależność. Odpowiedzialność. Uczestnictwo.

© 2014-2021 Poradnia NL Psychological Practice
Wszystkie prawa zastrzeżone